Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu Tender&Cute

Obowiązująca od 25.05.2018 r.

Szanowny Kliencie,

Dokładając wszelkich starań do bezpieczeństwa i jawności procesu przetwarzania danych stworzyliśmy nową politykę prywatności naszego sklepu.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Informacje podstawowe

a) Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 

b) Sklep przetwarza dane tylko i wyłącznie w zakresie na jaki Klient wyraził zgodę. 

c) Nadrzędnym celem przetwarzania danych jest realizacja złożonego zamówienia, braki podstawowych danych lub brak zgody na ich przetworzenie uniemożliwia realizację zamówienia. 

d) Klient ma prawo w dowolnym momencie na zmianę lub usunięcie swoich danych osobowych. 

e) Sklep zobowiązuje się do dostosowywania działania sklepu, regulaminu oraz niniejszej polityki prywatności do obowiązujących norm prawnych. 

f) Sklep Tender&Cute przetwarza za zgodą Klienta jedynie niezbędny, minimalny zakres danych osobowych w celu przeprowadzenia działania nadrzędnego jakim jest realizacja zamówienia. 

g) Brak zgody lub zmiana minimalnych danych osobowych niezbędnych do wykonania wymienionych w niniejszym regulaminie czynności uniemożliwia wykonanie tejże czynności.

2. Obowiązujące normy prawne

a) Niniejszym potwierdzamy, że nasz sklep i jego działania są zgodne z następującymi przepisami:

i) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanej dalej RODO,

ii) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

b) RODO zastąpił obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


§ 2 Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 RODO sklep Tender&Cute przedstawia następujące informacje

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w sklepie Tender&Cute jest:

a) Perfect Solution Michał Wierzbicki – Michał Wierzbicki
Wielgolas Duchnowski 71s
05-074 Halinów
NIP: 9521998862
REGON: 141677851
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Halinowa pod numerem 2714

b) Poprawność danych oraz ich autentyczność można potwierdzić na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych

a) Złożenie zamówienia w sklepie, wymaga podania minimalnie następujących danych, które posłużą do czynności jakim jest zapisanie zamówienia, nadanie mu numeru, ustalenie adresu doręczenia oraz przekazania kontaktu dla firmy doręczającej przesyłkę:

i) Imię i nazwisko

ii) Adres doręczenia (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

iii) Adres e-mail

iv) Numer telefonu

b) Archiwizacja danych związanych z zamówieniem w systemie SHOPLO Sp. z o.o. w celu zachowania prawa do rękojmi i gwarancji:

i) Imię i nazwisko

ii) Adres doręczenia (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

iii) Adres e-mail

iv) Numer telefonu

v) Komentarz do zamówienia – jeśli wystąpił

c) Przechowywanie danych w celu wystawienia faktury i przechowywania faktury w ramach obowiązku archiwizacji dokumentów księgowych, obejmuje dane:

i) Nazwę działalności gospodarczej

ii) Imię i nazwisko

iii) Adres działalności gospodarczej

iv) Numer NIP

d) Dane wskazane w pkt. c) powyżej przekazywane są też do firmy IFIRMA S.A. ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław w celu wystawienia faktura VAT i są przechowywane w postaci dokumentu sprzedaży w systemie księgowym,

e) Dane wskazane w pkt. a) powyżej przekazywane są do są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki do firmy DPD Polska Sp. z o.o. ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa,

f) Dane wskazane w pkt. a), b), c) powyżej w celu zarządzania i usprawnienia procesu sprzedaży przekazywane są do firmy Sever - Sewer Skrzypiński (inaczej BASELINKER), ul. Bonczyka 4/3, 51-138 Wrocław,

g) W przypadku jeśli w procesie realizacji zamówienia Klient skorzysta z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklep Tender&Cute, z punktu widzenia RODO, zewnętrzni dostawcy płatności nie są procesorami danych osobowych. Sklep Tender&Cute udostępnia następujące systemy płatności:

i) Przelewy24.pl

ii) PayPal

iii) BlueMedia (płatności shoplo)

h) Kiedy Klient chce skorzystać subskrypcji newslettera oraz wyraża zgodę na jego otrzymywanie w procesie składania zamówienia lub podczas przeglądania strony www sklepu wykorzystywany jest jedynie adres e-mail.  Adres e-mail jest przetwarzany przez moduły i aplikacje firmy Shoplo Sp. z o.o. ul. Zygmunta Słomińskiego 7/777, 00-195 Warszawa,

i) Z subskrypcji newslettera Klient ma prawo w dowolnej chwili możesz zrezygnować wysyłając do nas wiadomość email na kontakt@tender.sklep.pl.

3. Informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych

a) Okres przechowywania danych dotyczących zamówień wynosi 2 lata, wynika on z przepisów Art. 568. § 1 Kodeksu Cywilnego

b) Okres wskazany w pkt. a) powyżej jest wydłużany do 5 lat w przypadku jeśli w ramach zamówienia była wystawiona faktura VAT, wynika to z obowiązku archiwizacji dokumentów księgowych przynajmniej przez okres przedawnienia zobowiązania z nich wynikającego.

c) Klient przekazujące dane do sklepu Tender&Cute ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

d) Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§ 3 Polityka postępowania z plikami cookies

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

6. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl


§ 4 Bezpieczeństwo danych osobowych

a) Sklep Tender&Cute zastosował następujące środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych:

i) Platforma sklepu wykorzystuje certyfikat SSL z szyfrowaniem 256 bitowym kluczem w celu zabezpieczenia połączenia pomiędzy komputerem Klienta a Sklepem,

ii) Platforma sklepu znajduje się na platformie elektronicznej w usłudze SaaS dostawcy Shoplo.pl, gwarantującej dostępność i bezpieczeństwo,

iii) Administrator wdrożono politykę bezpieczeństwa definiującą w jakich procesach przetwarzane są dane, jak są zabezpieczone oraz określiło procedury na wypadek utraty, zmiany lub usunięcia danych osobowych,

iv) Administrator ograniczył dostęp do danych osobowych jedynie do wyznaczonych uprawnionych pracowników sklepu,

v) Zawarto z zewnętrznymi dostawcami usług, takimi jak firmy kurierskie, księgowość czy pośrednicy usług kurierskich stosowne aneksy lub zmiany w umowach/regulaminach, dostosowujących przetwarzanie danych osobowych do obowiązujących norm prawnych.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Udostępnienie danych osobowych

a) W przypadku sytuacji, kiedy obowiązujące prawo nakazuje administratorowi danych osobowych udostępnienie zebranych danych organom państwowym, sklep Tender&Cute dane takie udostępni.

2. Sklep Tender&Cute zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej polityki prywatności, szczególnie w przypadku zmiany przepisów prawa, którym podlega przetwarzanie danych osobowych lub ulegną zmianie warunki techniczne świadczenia usług przez sklep.

3. W zakresie pytań i wątpliwości dotyczących polityki prywatności sklepu Tender&Cute prosimy kierować korespondencję na adres:

i) E-mail: kontakt@tender.sklep.pl

ii) Adres korespondencyjny: Sklep Tender&Cute – Michał Wierzbicki Wielgolas Duchnowski 71s 05-074 Halinów

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl